Прикупљање финансијских средстава за активности Удружења

Удружење је нестраначко, не владино, неполитичко, потпуно независни скуп грађана, који једноставно воле шах, поштују и одржавају шаховску традицију Града Вршца. Наши циљеви и задаци представљени су у одељку „О нама“ овог сајта. Као такви имамо проблем са финансирањем својих активности, за које углавном не наилазимо на разумевање надлежних.

 Због тога се обраћамо грађанству, љубитељима шаха, свима који прихватају и слажу се са нашим програмом и циљевима. Са наше стране обећавамо потпуну посвећеност и транспарентност у реализацији зацртаног.

  • За физичка лица, иде табла са 64 квадратића и нудимо откуп сваког квадратића, минимална откупна цена за једно поље је 500дин. (без лимита за вишу суму) Значи, неко уплати једно поље, напр. f3, ми добијемо потврду преко извода и одмах уписујемо на то поље износ и ко га је откупио, па је то поље продато, што ће, кликом на то поље, бити свима видљиво, ко је уплатио, колико и ако то лице жели – податке за контакт. Ако се прода цела табла, онда постављамо нову.
  • За правна лица иде опет једна табла са 64 квадратића, минимална откупна цена је 5.000дин. (без лимита за више суме). Кад нека фирма откупи жељено поље, то видимо на изводу, и одмах постављамо на то поље уплаћену суму и лого фирме, што је сваком видљиво – кликом на то поље. Квадратић је мали, да све стане, зато треба кликом на то поље да се увећа, прикаже лого и евентуалне податке о фирми, то исто важи и за прву таблу – за физичка лица.
  • За сва прикупљена средства биће поднесени извештаји, са документацијом на шта су утрошена, како би сви заинтересовани били, са пуним правом, информисани.